Hur deltar man?

Du deltar i tävlingen med ett manus på högst 10 sidor. Tävlingens tema ska ingå i manuset.

12 poäng Courier och andra tekniska instruktioner

Manuset måste skrivas i manusformat. Exempel på manus finns på imsdb.com. Du kan också använda vissa skrivprogram (t.ex. Movie Magic Screenwriter och Final Draft) som ändrar texten direkt till manusformat. Kom ihåg att formatet är sekundärt, innehållet är viktigast!

Manuset ska vara skrivet på engelska. Välj ett smeknamn och skriv det på omslagssidan. Obs! Ditt eget namn får INTE stå i manuset. Manusen handskas med anonymitet.

Spara ditt manus som pdf-fil och bifoga det i ett e-postmeddelande. Skriv in ditt smeknamn, ditt namn och din kontaktinformation (adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum) i e-posttexten. I ämnesraden ska det stå ”Northern Script”.

Manusen skickas till: nosi@mediametka.fi