>>
Regler 

Mål til konkurransen

Konkurransen tar sikte på å finne nye, talentfulle og lovende korte filmmanus og manusforfattere. Målet er å hjelpe deltakerne til å finne sin egen stemme, utvikle sine skripter og manuskripter, ikke å lete etter fullførte versjoner. Personlighet og mot er foretrukket. 

Hvem kan være med?

Konkurransen er tilgjengelig for alle mellom 18-25 år som bor i Finland, Sverige og Norge. Tidligere erfaring med manusskriving er ikke nødvendig.

Tilstrekkelig engelske språkkunnskaper er nødvendig. De kvalifiserte finalistene skal delta på en internasjonal manusworkshop. Språket på workshopen er engelsk.

Manusworkshop i slutten av November

De beste 6 manuskript  er valgt til en online workshop 18. – 20.11. 2021. Workshopen holdes under Oulus Internasjonale Barn- og Ungdomsfilmfestival.  Vinneren av Northern Script vil bli annonsert på slutten av verkstedet.

Kontakt

nosi@mediametka.fi