>>
Tema

Temaet til konkurransen i 2021 er: “trust”  . Du kan bruke temaet i teksten din på ulike måter. Du kan bruke det bokstavelig, symbolsk eller gjennom et emosjonelt perspektiv. Temaet kan også relateres til samfunnspørsmål.

Manuset kan baseres på egen livserfaring eller det kan være ren fantasi. Det er ingen restriksjoner på sjangre.